Tagarchief: Occupy Rotterdam

Dag tentenkamp, hallo Rotterdam!

Zaterdag 16 juni heb ik het opbreken van het tentenkamp van Occupy Rotterdam op het Rode zand bijgewoond.

Het is een enerverende tijd geweest voor Occupy Rotterdam. Terugkeer op hun kroonplaats, het Beursplein, werd hen ontzegd, ondanks een uitspraak van de rechter. Een poging tot terugkeren, met het rechterlijk advies in de hand, leidde tot het arresteren van 11 Occupanten.

De alternatieve locatie, het Rode zand achter het voormalig postkantoor, is een mooie plek, maar erg afgelegen. Het doel om Rotterdammers te bereiken lag daarmee erg ver weg. Ondertussen werd het constant bemand houden van de tent een zware last. Vast stond vanuit de gemeente, dat deze plek maar tijdelijk kon zijn.

De afweging werd gemaakt tussen het blijven investeren in het voor Occupy zo belangrijke tent-icoon, of het opbreken en het tijd besteden aan acties. De voor Occupy Rotterdam pijnlijke beslissing werd genomen om de tent af te breken. De droom om te kunnen terugkeren op het Beursplein, blijft voor de toekomst staan, maar de Occupy-handen zijn nu vrij om aan de slag te gaan.

Inmiddels is de eerste algemene vergadering (GA) na het opbreken van de tent al geweest op het bordes van het WTC.

Het was zaterdag een mooie dag, met een grote opkomst en inzet van mensen. Ondanks de begrijpelijke emoties van het moment, was de sfeer doorgaans gemoedelijk. De tent is in opslag gegaan en het grofvuil is naar de gemeentewerf afgevoerd. Ook werd er aandacht besteed aan het rapen van zwerfvuil.

Ik was getuige van een gevarieerde groep van bevlogen en liefdevolle mensen, met oog voor de wereld. Stadswandelaar Richard

 

Advertenties

Op de bres voor informatievrijheid (deel 2)

“Persbericht 25 februari Rotterdam
Occupy Rotterdam heeft vandaag samen met duizenden Occupy activisten in verschillende steden gedemonstreerd tegen ACTA. ACTA is een internationale handelsovereenkomst die de vrijheid en privacy van burgers ernstig schaadt.
De twee uur durende demonstratie vond plaats op verschillende pleinen in het centrum van Rotterdam. Deze demonstratie werd spontaan ondersteund door de actievoerende schoonmakers en leden van Street Race Rotterdam. Uit de vele reacties van het publiek bleek dat Occupy Rotterdam een zinvolle taak vervult. Occupy Rotterdam informeert bezorgde burgers over economisch-maatschappelijke ontwikkelingen die in de toekomst een grote invloed hebben op hun dagelijks leven maar onvoldoende aandacht krijgen in de media en de politiek.”

Ik heb mee “ge-stadswandeld”, hier is mijn impressie. Marco

Op de bres voor informatievrijheid

Videoverslag van de anti-ACTA-demonstratie in Rotterdam

Al vanaf het begin volg ik de ontwikkelingen van de wereldwijde Occupy-beweging met enige regelmaat en fascinatie. Steeds meer mensen lijken te begrijpen dat er vele ongerijmdheden zitten aan de bezigheden van de ‘happy few’ aan de top van de macht. Protest is geen zaak meer van linkse rakkers en krakers alleen. Mensen met (loop-)banen sluiten zich inmiddels aan bij de beweging uit frustratie en het gevoel niet gehoord te worden.

Vorig jaar heb ik vooral geprobeerd bij te dragen aan een andere wereld door projecten te ondersteunen. De mensen zullen van onderaf de wereld moeten maken die zij zelf graag willen zien. In protesteren zag ik niet veel heil, omdat dat naar mijn gevoel bleef bij klagen. Machthebbers hebben zo hun middelen om daar een weg recht tegenin of omheen te vinden.

Toch draag ik in mijn hart affiniteit voor de doelstellingen van Occupy. Ook bewonder ik de inzet en het lef van de deelnemers, vooral bij deze lage temperaturen! Na een samenloop van omstandigheden besloot ik toch maar om mijn plan de mensen achter de beweging te leren kennen tot uitvoer te brengen.

De vestiging in Rotterdam werd mijn doel. Ik viel gelijk met mijn neus in de boter: er bleek een demonstratie tegen de internationale wet ‘ACTA’ te zijn. Een wet die zegt eigendomsrechten te beschermen, maar die in de praktijk de beschikbaarheid van informatie voor burgers wel eens in gevaar zou kunnen brengen. Een oprecht nieuwsgierige burger kan in theorie ineens als crimineel bestempeld worden. De Tweede Kamer deelt de zorgen om deze wet.

Ik legde mijn bruisende introductie aan Occupy Rotterdam vast. Na de demonstratie praatte ik met enkele deelnemers. Het gezelschap was zeer divers van afkomst en leeftijdsgroep, rijkelijk voorzien van informatie en hartelijk. Binnenkort wil ik graag ervaren wat de Occupiers tijdens het nachtelijk kamperen ervaren. Stadswandelaar Richard

Bits of freedom | Occupy Rotterdam | tegengeluid: Tweakers.net